Zakot
Zakotni ado qiluvchi bandaning zimmasida bajarishi lozim bo‘lgan quyidagi vazifalar bor:
13 Iyun, 2018 yil | 2132
Quyida zakotga doir zamonaviy muammolar bo‘yicha ilmiy anjumanlarning fatvolaridan namunalar keltirib o‘tamiz.
13 Iyun, 2018 yil | 1407
Zakotni iloji boricha o‘z vaqtida bergan yaxshi. Har bir ish o‘z vaqtida bo‘lgani ma’qulligi hamma narsaga ham taalluqli. Zakotni vaqtidan oldin berish ham joiz. Qancha oldin berishni xohlasa, shuncha oldin berilaveradi. Ammo uzrsiz bo‘lsa, keyinga surish mutlaqo joiz emas. Uzrli bo‘lsa, xususan, ko‘pchilikning foydasi uchun zarur vaqtni ko‘zlab kechga surilsa joiz.
13 Iyun, 2018 yil | 2507
Zakot to‘plash ishiga kimlar haqdor ekanini batafsil o‘rgandik. Zakot to‘plandi, haqdorlar aniqlandi. Endi uni bo‘lish, taqsimlash masalasi qanday hal bo‘ladi?
13 Iyun, 2018 yil | 1635
Zakotni oluvchi Qur’onda zikr qilingan sakkiz toifadan biri bo‘lishi lozim. Uning zimmasida bir necha vazifa bor:
1 Iyun, 2018 yil | 1371