Bank rekvizitlari

Bank rekvizitlari:

Fond STIR raqami : 207 276 595

ATIB “Ipoteka-bank” Yunusobod filiali,

Bank kodi - 00837,

Asosiy hisob raqami : 20212000800881753001

Maxsus hisob raqamlar:

h/r : 20212000000881753002 VAQF tijorati (Ihtiyoriy xayriya mablag'larini to'lovchi shaxslar uchun)
h/r : 20212000100881753003 "Zakot, Ushr, Fitr, Fidya" (Jismoniy va yuridik shaxslar zakot mablagʻlari uchun)
h/r : 20212000300881753004 VAQFmulklari (Alloh yo'lida vaqf qilinadigan mulklarni sotib olishda qilinadigan ehsonlar uchun)

h/r : 20212000300881753018  Qurbonlik (Qurbonlik marosimlari uchun)

Xayriya yo'nalishlar hisob raqamlari :

h/r : 20212000900881753007 Yetim, miskin va boqivchisini yo’qotgan oilalarga oziq-ovqat, moddiy yordam
h/r : 20212000900881753008 Uysiz yеtim va miskinlarga uy olib berish, ta’mirlash
h/r : 20212000200881753009 Bemorlarga moddiy yordam va davolash. (Miskin va yеtimlar)
h/r : 20212000600881753010 Kambag’al va yеtimlarni kasb-hunarga o’rgatish va asbob-uskunalar olib berish
h/r : 20212000700881753011 “Qo‘lingizni bering yaxshilar” yеtim va miskinlarga uylar qurib berish
h/r : 20212000800881753012 “60-Kabutar” Yetim bolajonlarga Bayram tadbiri
h/r : 20212000900881753013 “O’zbekning-Sahovati” Maktab va Kasalxonalar qurish
h/r : 20212000000881753014 Yo’llarni ta’mirlash
h/r : 20212000900881753015 Talaba va o’quvchilarga moddiy yordam. (Kambag’al, yеtim)
h/r : 20212000100881753016 Masjidlarga yordam, ilm ahliga ko‘mak

Valyuta hisob raqamlari :

"To'lov maqsadi"da "Xayriya", "Zakot, Fitr, Ushr, Fidya" yoki "Vaqf" ehson turlari alohida ko'rsatilishi shart.

AS “IPOTEKA-BANK”, Unus abad branch,
branch code 00837, SWIFT UZHOUZ22, Addres Uzbekistan, Tashkent city, Amir Temur 89

Asosiy valyuta hisob raqami: 20212840400881753001 (AQSH $);

                                             - 20212978300881753001 (Euro );

Maxsus valyuta hisob raqamlar (AQSH $):

h/r : 20212840600881753002 VAQF tijorati (Ihtiyoriy xayriya mablag'larini to'lovchi shaxslar uchun)
h/r : 20212840800881753003 "Zakot, Ushr, Fitr, Fidya" (Jismoniy va yuridik shaxslar zakot mablagʻlari uchun)
h/r : 20212840000881753004 VAQFmulklari (Alloh yo'lida vaqf qilinadigan mulklarni sotib olishda qilinadigan ehsonlar uchun)


Xayriya yo'nalishlar valyuta hisob raqamlari (AQSH $):

h/r : 20212840500881753007 Yetim, miskin va boqivchisini yo’qotgan oilalarga oziq-ovqat, moddiy yordam
h/r : 20212840700881753008 Uysiz yеtim va miskinlarga uy olib berish, ta’mirlash
h/r : 20212840900881753009 Bemorlarga moddiy yordam va davolash. (Miskin va yеtimlar)
h/r : 20212840200881753010 Kambag’al va yеtimlarni kasb-hunarga o’rgatish va asbob-uskunalar olib berish
h/r : 20212840300881753011 “Qo‘lingizni bering yaxshilar” yеtim va miskinlarga uylar qurib berish
h/r : 20212840400881753012 “60-Kabutar” Yetim bolajonlarga Bayram tadbiri
h/r : 20212840500881753013 “O’zbekning-Sahovati” Maktab va Kasalxonalar qurish
h/r : 20212840600881753014 Yo’llarni ta’mirlash
h/r : 20212840700881753015 Talaba va o’quvchilarga moddiy yordam. (Kambag’al, yеtim)
h/r : 20212840800881753016 Masjidlarga yordam, ilm ahliga ko‘mak